Bidrag til Kristianiafjordens molluskfauna; Indberetning om en i Sommeren 1870 foretagen Reise i Kristiania og Kr.sands Stift forat undersoge Landog Ferskvands- Molluskerne samt Iglerne, af O.S. Jensen