Sightings

December 2019

Date Species Name Scientific Name Recorder Locality
2019-12-26 Ring-necked Parakeet Mike Williams Bath City Farm
2019-12-15 Pleurotus ostreatus or Hohenbuehelia petalloides? Alvan White Bath City Farm
X