L11144

Proceedings of the Royal Irish Academy: Aireamh Muinntir fhinn is dhubhain, aagus ssgeul Iiosephuis is an da fhichead iudhaich

Name, initials: 
MacFhraing, L.R.A.
Date: 
1948
Publisher: 
Hodges, Figgis, & Co., Dublin
Volume: 
52, Sect. A pt. 7
Object type: 
Paper
Subject: 
510
X